YERİNDEN EDİLME VE TEKRAR YERLEŞİM GÜZERGAHLARI

YERİNDEN EDİLME VE TEKRAR YERLEŞİM GÜZERGAHLARI: 1958’DEN BUGÜNE
 
Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türkler arasında ilk kez 1958 yılında patlak veren çatışma ve şiddet olayları, bazı karma köylerde insanların toplu halde yerinden edilmesine yol açmıştı. 1963 yılı sonunda iki toplum arasında çatışmalar yeniden başladığında, yerinden olanlar, genelde, korunan anklavların sağladığı güvenli ortam için köylerini terk eden Kıbrıslı Türkler olmuştu (BM’ye göre 25 bin kişi). Bu kişilerin evlerinin çoğu yağmalanıp yıkılmıştı. 1974 yılında ise Kıbrıslı Rumlar (tahminlere göre yaklaşık 160 bin kişi), ilerleyen Türk ordusundan kaçmak için kuzey Kıbrıs’taki yerlerini terk etmişlerdi. Onların da geride bıraktığı mülklerin büyük kısmı yağmalanmış ve çoğu daha sonra, güneyden kaçmış veya göç etmiş olan Kıbrıslı Türklere verilmiş veya bu kişilerce işgal edilmişti. Kıbrıslı Rum mülkleri, ayrıca, adanın kuzey kesimindeki evleri daha önceden yıkılmış olan Kıbrıslı Türkler ile bu dönemde Türkiye’den göçle gelen Türklere de verilmişti. Adanın güneyinde ise, 1974 yılında kuzeye geçen Kıbrıslı Türklerin (tahminlere göre yaklaşık 45 bin kişi) geride bıraktığı mülkler, başta mülteci olanlar olmak üzere, Kıbrıslı Rumlara tahsis edilmişti. Tahminlere göre 1974 yılında yerinden edilmiş Kıbrıslıların sayısı, Kıbrıslı Rum nüfusunun üçte biri ve Kıbrıslı Türk nüfusunun yarısı olmak üzere, toplam 215 bini civarındaydı.
 
‘Yerinden edilme ve tekrar yerleşim güzergahları’ ifadesiyle kastedilen, 1958 yılından itibaren toplumlararası çatışmalar yüzünden yerinden edilmiş Kıbrıslıların tarihi, coğrafi ve nüfus bilgileridir. Bu bilgiler, insanların bu şekilde başka yerlere taşınmalarından etkilenen yerleşim birimleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Başka bir deyişle, insanların yerinden edildiği veya yeniden yerleştirildiği köy ve kasabaları konu almaktadır. Bölgeler için 1960 yılındaki sınır ve adlar kullanılmış, köy ve kasabaların adları ise (Yunanca, Türkçe ve İngilizce olarak) hâlihazırda benimsenmiş standartlara göre verilmiştir.
 
Haritanın üzerindeki bir kazanın adını tıklatıp, o bölgede 1958 yılından beri çatışmalara bağlı olarak insanların yerlerinden edilmiş olmasından etkilenmiş köy ve kasabaların listesine ulaşabilirsiniz.
 
 Print